Fifth Ksreskézaian Empire
Start: 3097 ksepo (62738.447 lky)
End: 3263 ksepo (62779.469 lky)

At Tévopío.